Visie op onderwijs

De ontwikkeling van ieder kind staat centraal op De Groene Vlinder. De twee belangrijkste voorwaarden om tot ontwikkeling te komen zijn welbevinden en betrokkenheid.

Op De Groene Vlinder investeren we in een goed welbevinden door een prettige sfeer en stimulerende omgeving te creëren in de klas en op school. Maar ook door een interessant en uitdagend onderwijsaanbod neer te zetten. Een goed welbevinden is te herkennen aan lekker in je vel zitten, genieten, plezier beleven, ontspanning, innerlijke rust tonen, energiek, weerbaar en assertief zijn.

Een hoge betrokkenheid bereiken we op De Groene Vlinder door het onderwijsaanbod zo in te richten dat het net iets moeilijker is dan wat de kinderen al kunnen en kennen. Dit noem je de ‘zone van naaste ontwikkeling’. Daarnaast is het belangrijk dat het onderwijsaanbod aantrekkelijk, binnen de belevingswereld van kinderen en in een herkenbare context wordt aangeboden. Een hoge betrokkenheid is te herkennen aan geconcentreerd en aangehouden bezig zijn zonder dat je daarbij de tijd in de gaten hebt. Het leidt tot energie, creativiteit, nauwkeurigheid, concentratie en doorzetten.

De kernwaarden welbevinden en betrokkenheid zijn onderdeel van het onderwijsaanbod, waarbij we ons steeds richten op de balans tussen: sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden. We zijn er van overtuigd dat de verbinding tussen deze 3 pijlers, leidt tot de meeste kansen op een succesvolle ontwikkeling.

Met sociaal-emotionele ontwikkeling bedoelen we de manier waarop een kind zijn of haar eigen persoonlijkheid ontwikkelt. Daarbij kijken we naar het gedrag ten opzichte van jezelf en andere personen: Hoe ga je om met jezelf, met de andere kinderen in de klas en op school, met de juf of meester, met je ouders? Reguleren van emoties, een goed zelfbeeld en sociale vaardigheden zijn hierin belangrijk. De leerkrachten van De Groene Vlinder besteden hier structureel en consequent aandacht aan.

Met cognitieve ontwikkeling bedoelen we vooral het onthouden, leren en oplossen van problemen. Op de basisschool ontwikkelt het geheugen van kinderen zich in een snel tempo. Hierdoor leren kinderen dingen te onthouden. Daarmee leggen ze een belangrijke basis voor met name de vakgebieden taal en rekenen. Ze leren echter ook om na te denken over deze kennis. Hierdoor kunnen ze interpreteren en probleemoplossend denken. Dit is een verdieping ten opzichte van het reproduceren van kennis.

Met de ontwikkeling van vaardigheden bedoelen we die vaardigheden die in onze snel veranderende maatschappij steeds meer gevraagd worden. Alleen kennis is niet meer voldoende aangezien deze steeds makkelijker beschikbaar is. Minstens net zo belangrijk is de manier waarop je de kennis zoekt, beoordeelt, verwerkt, deelt en presenteert. Om dit voor elkaar te krijgen heb je vaardigheden nodig op persoonlijk vlak zoals nieuwsgierigheid, creativiteit, samenwerken, communiceren, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Maar ook digitale vaardigheden zijn hierin erg belangrijk.