Wereldburgerschap betekent niet alleen dat je leert hoe je met elkaar en met verschillende culturen omgaat. Het betekent ook dat je leert hoe je verantwoord met de wereld omgaat.

Gelukkig krijgen we steeds beter in de gaten hoe belangrijk duurzaamheid is. Daar willen we kinderen bewust van maken. Niet alleen als een onderdeel van een thema, maar veel meer als een bewuste manier van denken en doen. Hoe mooi is het als we kinderen leren bewust duurzame keuzes te maken.

Om het goede voorbeeld te geven krijgen alle kinderen van De Groene Vlinder een drinkbeker cadeau. Hierdoor hoeven ze geen pakjes en rietjes meer mee naar school te nemen. Ook vragen we ouders en kinderen geen losse verpakkingen voor eten en drinken mee naar school te geven. Hiermee proberen we naast het creëren van bewustwording een klein steentje bij te dragen in de strijd tegen plastic afval.

Tenslotte willen we afval gaan scheiden op De Groene Vlinder vanaf schooljaar 2022-2023.

Natuur

Binnen IPC besteden we extra aandacht aan het vakgebied Natuur. Dit is mogelijk door bewust thema’s te kiezen waarin dit meer naar voren komt. Daarbij bieden excursies extra mogelijkheden aan de kinderen om de natuur te ervaren en ontdekken.

In en rondom het gebouw van De Groene Vlinder leren de kinderen om de natuur te verzorgen. Dit doen we onder andere door samen een paddenpoel te onderhouden, en door een imker te bezoeken.

GrowWizzKid

De GrowWizzKid is een moestuin 3.0! Het is een verticaal teeltsysteem waarin techniek en natuur bij elkaar komen. Kinderen leren groenten telen door te verzorgen, uitproberen, ervaren en observeren. In de GrowWizzKid zit een grote diversiteit aan techniek die de kinderen ontdekken door het systeem op te bouwen en er mee te werken. Het werken met de GrowWizzKid slaat een brug tussen IPC, natuuronderwijs, techniek en de duurzaamheidsdoelen.

Alle groenten die we telen verwerken we natuurlijk in heerlijke salades en soepen die we zelf bereiden tijdens kooklessen. Zo is zelf telen niet alleen leerzaam maar ook lekker!

Techniek

De technische ontwikkelingen en de maakindustrie worden steeds belangrijker, zeker in de regio Eindhoven. We willen de kinderen van De Groene Vlinder graag kennis laten maken met techniek en ICT. Daarom wordt er in schooljaar 19-20 een techniek-lab ingericht om hier verder invulling aan te geven. Naast inzicht in techniek en ICT zetten we ook in op creatief denken, probleemoplossend vermogen, computational thinking en ICT- vaardigheden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen / SDG’s

Onderwijs is in ontwikkeling, net als de wereld om ons heen. Daarom creëerden we voor De Groene Vlinder een nieuwe toekomstbestendige identiteit die past in de tijd van nu. Binnen deze identiteit staat de wereld centraal en leren we kinderen hoe met deze wereld om te gaan.

Duurzaamheid, zorg voor de natuur en zorg voor elkaar staan hierbij voorop. Dit komt terug in onze thematische aanpak via IPC waarbij we de onderwerpen van IPC koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties. Ook hier geldt weer dat we onze kinderen als wereldburgers maatschappelijk bewust willen maken.

Op de hoogte blijven?