We werken hard aan nieuwe website, hierdoor kan sommige informatie gedateerd zijn. Voor de meeste actuele informatie over onze school kunt contact opnemen via 040-2410313 of info.degroenevlinder@salto-eindhoven.nl

De wereld is enorm in beweging. Mensen leren en werken steeds minder plaatsgebonden. Dat leidt tot een internationale samenleving.

Kinderen groeien op als wereldburgers. Daarin ontmoeten ze verschillende culturen, leren ze verschillende talen en wordt er een beroep gedaan op een grote diversiteit aan vaardigheden.

Op De Groene Vlinder zien we het als onze taak om kinderen bewust te maken van al deze culturen. Dit leidt tot begrip, verdraagzaamheid en verrijking. De vaardigheden die kinderen nodig hebben om te ontdekken, te communiceren, samen te werken, problemen op te lossen en te netwerken komen van pas om bruggen te slaan tussen culturen. Zo leren onze kinderen in de praktijk wat het betekent om wereldburger te zijn en geven we elke dag in de praktijk invulling aan burgerschap.

We zetten hiervoor twee tools specifiek in: Engels van groep 1 t/m 8 en IPC.

Engels van groep 1 t/m 8

De Groene Vlinder biedt Engels van groep 1 t/m 8. Dit doen we door het vak Engels op het rooster te zetten, maar ook door Engels geïntegreerd in diverse andere vakgebieden aan te bieden. Dat betekent dat Engels meerdere keren per week aan bod komt. Bewezen is dat Engels vanaf groep 1 alleen zinvol is bij voldoende frequentie in het aanbod. Daarom hoor je op De Groene Vlinder in de huishoek bij de kleuters, kinderen al Engelse woorden uitwisselen met elkaar!

Onze leerkrachten hebben meerdere trainingsdagen gevolgd en zijn op scholingsreis geweest om  didactiek en eigen vaardigheid op het gebied van Engels te vergroten.

IPC

Bij IPC werken de kinderen steeds een periode aan een bepaald thema. Daarbij is de werkwijze altijd hetzelfde. Het thema begint met een startpunt. Dit is een excursie of andere bijzondere activiteit ter introductie. Daarna volgt de kennisoogst, wat weten de kinderen gezamenlijk al? Dan volgt aan de hand van leerdoelen (ik leer… ik kan… ik weet…) een uitleg van het thema waarbij aan bod komt wat de kinderen allemaal gaan onderzoeken, ontdekken, leren en welke vaardigheden daarbij ontwikkeld worden. Op de leerwand worden alle stappen visueel gemaakt. Zo zien de kinderen gedurende het hele thema wat ze allemaal ontdekken en leren. Hoewel er sprake is van een geïntegreerd aanbod worden de verschillende vakgebieden onderscheiden op de leerwand, als een soort kapstok om overzicht te creëren. Het thema wordt altijd afgesloten met een feestelijke activiteit waarbij kinderen laten zien aan elkaar maar bijvoorbeeld ook aan ouders, wat ze geleerd en ontdekt hebben.

De vaardigheden die bij IPC aan bod komen zijn afgeleid van de 21st century skills. De manier van werken van IPC is afgeleid van onderzoekend en ontdekkend leren. Beide zijn het best duidelijk te maken via onderstaande afbeeldingen.

21e eeuwse vaardigheden

ontwerpen onderzoeken

Op de hoogte blijven?