We werken hard aan nieuwe website, hierdoor kan sommige informatie gedateerd zijn. Voor de meeste actuele informatie over onze school kunt contact opnemen via 040-2410313 of info.degroenevlinder@salto-eindhoven.nl

De Groene Vlinder heeft een taalklas speciaal voor kinderen (onder andere van internationale kenniswerkers) die nog geen Nederlands spreken. Deze kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn verhuisd, bieden we een warm taalbad.

Het doel is om de kinderen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Dit is essentieel om snel te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als kinderen de taal machtig zijn kunnen ze vriendjes en vriendinnetjes maken, kunnen ze deelnemen aan het onderwijsaanbod en kunnen ze zich verder ontwikkelen.

Manier van werken

Kinderen van 7 tot 12 jaar die nog nauwelijks of geen Nederlands spreken komen in aanmerking voor een plaats in de taalklas. In deze klas werkt een gespecialiseerde leerkracht met materiaal wat ontwikkeld is voor kinderen die nog Nederlands moeten leren. We investeren veel in woordenschat, spreken, lezen en schrijven. Door de kleine setting in de taalklas is er veel tijd en ruimte om de kinderen intensief en interactief te begeleiden. Daarbij zorgen moderne ICT middelen voor extra mogelijkheden.

Begrip en inzicht in de taal die je leert is een belangrijke succesfactor. Daarom werken we zoveel mogelijk geïntegreerd en vanuit context. Hierdoor krijgen woorden betekenis en kun je ze makkelijker toepassen. We sluiten in de taalklas daarom zoveel mogelijk aan bij de actuele projecten binnen De Groene Vlinder. Ook zullen we soms juist buiten school op zoek gaan naar een leerrijke taalomgeving waarin de kinderen hunnen woordenschat binnen de context kunnen verrijken.

Taalklas en reguliere klas

De kinderen uit de taalklas maken ook deel uit van een reguliere klas. Hierin ontmoeten ze Nederlandstalige leeftijdsgenootjes. Na de startperiode op De Groene Vlinder (2 tot 4 weken) gaan de kinderen uit de taalklas dagelijks voor een bepaalde tijd naar de reguliere klas met leeftijdsgenootjes. Hier ondernemen ze gezamenlijk activiteiten.

Een belangrijk voordeel van onze werkwijze is dat kinderen hierdoor meteen vriendjes en vriendinnetjes maken in de klas waar ze uiteindelijk instromen. Een ander belangrijk voordeel is dat de kinderen alles wat ze in de taalklas leren, direct in praktijk kunnen brengen door met hun Nederlandstalige klasgenootjes samen te werken. Dit komt de geïntegreerde en contextrijke aanpak ten goede.

Afstemming met ouders

Kinderen die nieuw zijn op De Groene Vlinder en in aanmerking komen voor de taalklas volgen we zeer intensief. Na een aantal weken stemmen we samen met ouders een plan van aanpak af. In dit plan van aanpak bespreken we de ontwikkeling en het niveau wat we bij de leerling zien, de plaatsing in de reguliere groep en de frequentie waarmee de leerling naast de taalklas ook naar de reguliere groep gaat.

Na deze eerste afstemming is er periodiek overleg tussen leerkracht en ouders om de voortgang van het kind te bespreken. Uiteindelijk doel is volledig instromen in een reguliere klas met Nederlands aanbod, waarbij er nog ondersteuning mogelijk is vanuit de taalklas.

Jonge kinderen

De taalklas is ingericht voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Kinderen van 4-6 jaar plaatsen we op De Groene Vlinder in een reguliere kleuterklas of een reguliere groep 3. Dit doen we omdat onze ervaring is dat kinderen op deze leeftijd heel makkelijk en snel Nederlands leren, juist door zoveel mogelijk met Nederlandstalige klasgenootjes te spelen. Wel bieden wij in de vorm van een kleutertaalklas in de middag extra begeleiding voor deze kinderen. Ze worden dus ondersteund, maar in hun eigen klas. Dit sluit aan bij onze visie waarin we uitgaan van een geïntegreerde en contextrijke aanpak.

Ouderbetrokkenheid

Op De Groene Vlinder zien we ouderbetrokkenheid als een voorwaarde om tot goede Nederlandse taalontwikkeling te komen in de taalklas. Zoals er verbinding moet zijn tussen het aanbod in de taalklas en in de reguliere klas, moet er ook verbinding zijn tussen school en thuis. Als ouders thuis laten zien hoe belangrijk het is om de taal te leren dan is dat een enorme motivatie voor de kinderen. Het helpt als kinderen direct leren om ook thuis Nederlands te leren. De Groene Vlinder ondersteunt ouders hier graag in, en kan ouders ook verwijzen naar aanbieders die ouders de Nederlandse taal leren.

Bent u enthousiast geworden en denkt u dat de taalklas iets voor uw kind is?

Dan vinden we het leuk als u de taalklas zelf komt bekijken op De Groene Vlinder!

Dat kan door contact met ons op te nemen via ons mailadres kunt natuurlijk ook even bellen om een afspraak te maken: 040 2410313. Graag tot snel op De Groene Vlinder.

Maak een afspraak

De Groene Vlinder
Mirabelweg 96
5632 PD Eindhoven

040-2410313

info.degroenevlinder@salto-eindhoven.nl

Op de hoogte blijven?